Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η τοποθέτηση των διαχυτήρων της Μεθόδου Παρεμπόδισης Σύζευξης για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών στις δενδροκομικές καλλιέργειες και στο αμπέλι.

Σημαντικοί πυλώνες στην εμπέδωση και εφαρμογή της μεθόδου αποτελούν οι μεγάλοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών επιτραπέζιων & συμπύρηνων ροδακίνων και μήλου από τις περιοχές Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης και Μαγνησίας, οι οποίοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για την εγκατάσταση τους. Επίσης, υποστηρικτές της μεθόδου και ευρείας αποδοχής αποτελούν και οι παραγωγοί εξαγώγιμου επιτραπέζιου σταφυλιού καθώς και οι μεγαλύτερες πρότυπες οινοποιητικές  μονάδες στις περιοχές όχι μόνο της Βορείου Ελλάδας αλλά και της Κρήτης, Κορινθίας, Ηλείας και Αχαΐας.

Αυτή η εξέλιξη δίνει νέα πνοή στην διάδοση της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης και δημιουργεί νέες ευκαιρίες στους παραγωγούς και στους εμπόρους να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους ολοένα πιο απαιτητικούς εξαγωγικούς προορισμούς.

 

Πλεονεκτήματα της Μεθόδου:

Επίτευξη υψηλού επιπέδου ελέγχου των εχθρών, ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών σκευασμάτων, ελαχιστοποίηση του ποσοστού ζημιάς της παραγωγής, αύξηση της εμπορικής αξίας της παραγωγής, συμβατή με την ωφέλιμη πανίδα και δεν δημιουργεί ανεκτικότητες στους εχθρούς.

Εγκεκριμένα σκευάσματα στην Ελληνική αγορά:

Isomate A/OFM (Αρ.Αδ. 9065/22-10-2012) για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας (Grapholita molesta) και της Ανάρσιας (Anarsia lineatella) στα ροδάκινα (συμπύρηνο/ επιτραπέζιο)

Isomate® CTT (Αρ.Αδ. 9067/17-03-2014) για τον έλεγχο της Καρπόκαψας (Cydia pomonella) στα Μήλα, Αχλάδια, Καρύδια και δαμάσκηνα

Isonet® L (Αρ.Αδ. 9071/31-12-2014) για τον έλεγχο της Ευδεμίδας (Lobesia botrana) σε επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο αμπέλι.