Χορήγηση Οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ISONET LR για την καταπολέμηση του φυλλοδέτη (Adoxophyes orana) σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα.

Αριθμ. Διάθεσης στην αγορά 9081 / 05.12.2017

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση