Βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι εντός Μαΐου 2018 προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση 2ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής – κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη, τους δικαιούχους τις δεσμεύσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.