Για πρώτη φορά η εταιρεία μας συμμετέχει στη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ – AGROTICA , η οποία ξεκινάει την 1η Φεβρουαρίου- ημέρα Πέμπτη έως την Κυριακή 4.