Η επιτυχία της Anthesis είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο  με προμηθευτές σε όλoυς τους τομείς . Το κύριο κριτήριο για την επιλογή των συνεργατών της είναι η ποιότητα των προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών, η συνέπεια και η καινοτομία.

Παρακάτω κάποιες από τις κύριες συνεργασίες μας

 

 

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΜΑΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΚΥΨΕΛΕΣ-ΠΑΓΙΔΕΣ – ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ

BIOGARD CBC www.biogard.it/index.php/en
BIOLINE www.biolineagrosciences.com
ENEMA www.e-nema.de
AGRIFUTUR www.agrifutur.com
PHEROBANK www.pherobank.com

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ – ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

BIOATLANTIS www.bioatlantis.com
AGROTECHNOLOGIA www.agrotecnologia.net
EKOPLON www.ekoplon.pl
GREEN RAVENNA www.greenravenna.it
ANDERMATT www.biocontrol.ch
CERADIS www.ceradis.nl
EVEN AGRO www.evenagro.com
ENGAGE www.engageagro.com
SCL  www.scl.it/scl-italia

 

 

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ

HILVERDA www.hilverdakooij.com
HAAK www.pvdhaak.nl
BARBERET & BLANC www.barberet.es
LAZZERI www.lazzeri.com
HENDRIKS www.hendriksyoungplants.nl
ROYAL VAN ZANTEN www.hendriksyoungplants.nl
VEEN www.mvanveenbv.com
HETHOR www.hethor.de

 

 

ΣΠΟΡΟΙ

PANAMERICAN   www.panamseed.com
BENARY   www.benary.com