ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ Φ.Π. - ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ

//ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ Φ.Π. - ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ

Στην κατηγορία Φ.Π. – Βιοδραστικά σκευάσματα, περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία αποτελούν συμπληρωματικό αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο, σε ένα πρόγραμμα φυτοπροστασίας και θρέψης των καλλιεργειών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν σκευάσματα τα οποία συντελούν στην αύξηση της δράσης των φυτοπροστατευτικών εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων των βασικότερων εντόμων – εχθρών (π.χ Tuta, αλευρώδη, θρίπα, τετράνυχο κτλ), με αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχό τους, σκευάσματα με τη χρήση των οποίων αποσκοπείτε η γενική βελτίωση της ικανότητας διαβροχής των γεωργικών εδαφών και των άλλων καλλιεργητικών μέσων και σκευάσματα τα οποία λόγω της σύστασής του, αυξάνουν την επισκεψιμότητα των μελισσών, έχουν επουλωτική δράση και αυξάνουν τη δράση των φυτοπροστευτικών μυκητοκτόνων.