ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

//ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Anthesis ΕΠΕ, στην προσπάθεια της για την προώθηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων στην προστασία και ανάπτυξη των καλλιεργειών, έχει εμπλουτίσει την γκάμα των προϊόντων της με σκευάσματα, με την χρήση των οποίων επιτυγχάνεται ενίσχυση και βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών. Η εφαρμογή τέτοιων προϊόντων στις καλλιέργειες θεωρείται απαραίτητη διότι επιτυγχάνεται:
• Βελτίωση της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της παραγωγής
• Καλύτερη διαχείριση του νερού και της λίπανσης
• Αύξηση της αντοχής των φυτών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες
• Βελτίωση της υγείας και της ανάπτυξης των φυτών.