Καλέστε μας (Call Us): (+30) 210 80 123 67|email: info@anthesis.gr

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

//ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, βάση τη δραστική ουσία που περιέχουν, χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι Μικροοργανισμοί που έχουν την δυνατότητα να θανατώνουν έντομα εχθρούς ή άλλους μικροοργανισμούς και η δεύτερη τα προϊόντα, οι ουσίες και τα εκχυλίσματα φυσικής προέλευσης (από φυτά ή/και μικροοργανισμούς) με βιοκτόνο δράση. Τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα ανάλογα με το είδος του οργανισμού – στόχου κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: τα Βιολογικά Εντομοκτόνα, τα Βιολογικά Μυκητοκτόνα και τα Βιολογικά Ζιζανιοκτόνα.