Περιγραφή Προϊόντος

Το ακμαίο του Αλευρώδη των Θερμοκηπίων συγκρατεί τα φτερά του κολλητά πάνω στο σώμα του, μην αφήνοντας να φανεί το σώμα, ενώ τα φτερά του δίνουν έναν τριγωνικό σχηματισμό. Αυτό είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν από τα ακμαία του αλευρώδη Bemisia tabaci, τα οποία διατηρούν τα φτερά κατά μήκος του σώματος και προς τα κάτω, αφήνοντας να διαφανεί το σώμα.

 

 

Τα ακμαία του T. vaporariorum γενικά προτιμούν τα νεαρά φύλλα κοντά στην κορυφή των φυτών, όπου και εναποθέτουν αυγά. Τα αυγά έχουν χρώμα άσπρο όταν πρωτοεναποτίθενται, αλλά μέσα σε 24 ώρες αποκτούν μαύρο χρώμα. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται είναι κινητές και στη βιβλιογραφία διεθνώς είναι γνωστές ώς ‘crawlers’. Στη συνέχεια οι προνύμφες χάνουν τη δυνατότητα κίνησης και τα πιο προχωρημένα προνυμφικά στάδια είναι ακίνητα. Το γεγονός αυτό οδηγεί, σε φυτά που αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό όπως οι τομάτες, σε διαστρωμάτωση των διαφόρων βιολογικών σταδίων του αλευρώδη πάνω στο φυτό. Τα ακμαία και τα αυγά απαντώνται στην κορυφή των φυτών και οι νεαρές προνύμφες λίγο πιο κάτω από την κορυφή. Οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες απαντώνται στη μέση των φυτών, ενώ τα τελευταία προνυμφικά στάδια κοντά στη βάση των φυτών.

Οι προνύμφες διατρέφονται από τους φυτικούς χυμούς του φυτού, ενώ αποβάλλουν πάνω στα φύλλα σάκχαρα πάνω στα οποία δευτερευόντως αναπτύσσονται μύκητες «καπνιά». Σε υψηλά επίπεδα προσβολής, τα φύλλα και οι καρποί αποκτούν κολλώδη υφή και η καπνιά που αναπτύσσεται περιορίζει τη φωτοσύνθεση. Ο Trialeurodes vaporariorum μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφέρει ιώσεις, αλλά είναι μικρής σημασίας σε σχέση με τις ιώσεις που μεταφέρει ο Bemisia tabaci.

Η ανάπτυξη του αλευρώδη εξαρτάται από τη θερμοκρασία, ενώ ποικίλει με το είδος της καλλιέργειας και το στάδιο του φυτού. Μερικά στοιχεία παρουσιάζονται παρακάτω.

Διάρκεια ανάπτυξης των διαφόρων σταδίων του αλευρώδη στους 21-23°C

Συνολική διάρκεια ανάπτυξης του Trialeurodes σε διάφορες θερμοκρασίες

Ωφέλιμα για την καταπολέμηση του Trialeurodes vaporariorum

Παράσιτα: Eretmocerus eremicus
Αρπακτικά έντομα: Macrolophus pygmaeus
Αρπακτικά ακάρεα: Amblyseius swirskii, Amblyseius montdorensis

Αλευρώδης –Bemisia tabaci

Ο αλευρώδης Bemisia tabaci (The Tobacco ή Silverleaf Whitefly) αποτελεί σήμερα το κυρίαρχο είδος αλευρώδη σε παραμεσόγειες χώρες, ενώ έχει παρατηρηθεί η μετακίνησή του και σε βορειότερες. Όπως και με τον Trialeurodes vaporariorum, οι προνύμφες παράγουν κολλώδεις ουσίες αλλά τα ακμαία μεταφέρουν καταστρεπτικούς για τις καλλιέργειες ιούς. Ο Bemisia tabaci αναφέρεται ώς φορέας 111 είδη ιών των φυτών. Στις τομάτες ο βασικός ιός είναι ο ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων (Tomato Yellow Leaf – Curl Virus – TYLCV), ενώ στα κολοκυνθοειδή υπάρχει πληθώρα ιών με διαφορετικά συμπτώματα, όπως οι ιοί Cucumber Vein Yellowing Virus (CVYV) και Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus (CYSDV).

 

Τα ακμαία του Bemisia διατηρούν τα φτερά κατά μήκος του σώματος και προς τα κάτω, αφήνοντας να διαφανεί το σώμα.

 

 

Το ακμαίο του Bemisia tabaci διατρέφεται σε μεγαλύτερης ηλικίας φύλλα σε σχέση με το Trialeurodes vaporariorum, με αποτέλεσμα όλα τα στάδια να απαντώνται σε όλα τα μέρη του φυτού.

Οι προνύμφες του Bemisia tabaci είναι γενικά μικρότερες από αυτές του Trialeurodes vaporariorum, με ελαφρώς αιχμηρή κατάληξη στο οπίσθιο μέρος τους και είναι κολλημένες στενά με το φύλλο. Οι προνύμφες του Trialeurodes vaporariorum έχουν ελλειπτικό σχήμα, ενώ στα τελευταία στάδια παρουσιάζουν μια πάχυνση, ενώ οι πλευρές τους γίνονται σχεδόν κάθετες.

Διάρκεια ανάπτυξης του Bemisia tabaci 

Ωφέλιμα για την καταπολέμηση του Bemisia tabaci.

Παράσιτα: Eretmocerus eremicus
Αρπακτικά έντομα: Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis
Αρπακτικά ακάρεα: Amblyseius montdorensis, Amblyseius swirskii