Περιγραφή Προϊόντος

Αρκετά είδη Σκιαρίδας προκαλούν ζημιές, αλλά το πιο κοινό είδος που συναντάται είναι το Bradysia paupera. Τα είδη Lycoriella spp επίσης είναι γνωστό ότι αποτελούν εχθρό των μανιταριών. Τα ακμαία συνήθως εντοπίζονται κοντά σε γλαστρικά φυτά, ενώ συχνά τα συγχέουν με τις κοινές μύγες των θερμοκηπίων. Σε φυτώρια γλαστρικών συχνά παρατηρούνται σε σμήνη πάνω από μέρη του θερμοκηπίου με υγρασία. Παρατηρούνται στα ίδια μέρη με τα είδη Scatella spp, τα οποία τρέφονται με άλγη και είδη Psychodidae.
Στην αρχή θεωρούνταν οτι δεν προκαλούσαν ζημιές και η παρουσία τους ήταν φυσιολογική. Σήμερα έχει επιβεβαιωθεί οτι τα ακμαία είναι ικανά να διασπείρουν φυτοπαθογόνους μύκητες.

 

Προνύμφη Σκιαρίδας

 

Εναποθέτουν αυγά σε υγρό υπόστρωμα (έδαφος ή οργανικά υπολείμματα). Οι προνύμφες είναι άσπρου χρώματος, διαφανείς, άποδες με χαρακτηριστικό μαύρο κεφάλι,  1 cm σε μήκος σε πλήρη ανάπτυξη. Διατρέφονται με σαπροφυτικούς μύκητες και με νεαρά ριζικά τριχίδια, ενώ μπορούν να εισχωρήσουν στον κεντρικό βλαστό.

 

 

Ωφέλιμα για την καταπολέμηση της Σκιαρίδας

Hypoaspis miles:  τρέφεται με προνύμφες όλων των σταδίων.

Steinernema feltiae ωφέλιμος νηματώδης που εισέρχεται στις προνύμφες και απελευθερώνει παθογόνα βακτήρια.