Περιγραφή Προϊόντος

Το Activate Cu είναι υγρό Λίπασμα (Ε.Κ.) που περιέχει Άζωτο (Ν), Φώσφορο (P) και Χαλκό (Cu) σε οργανική σύμπλοκη μορφή. Λόγω της σύμπλοκης μορφής του Cu, επιτυγχάνεται άμεση απορρόφηση, μετακίνηση και διαθεσιμότητά του χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα φυτοτοξικότητας. Επίσης, εφοδιάζεται το φυτό με P χωρίς να παρατηρείται πρόβλημα διαθεσιμότητας Cu. Η ειδική φόρμουλα του Activate Cu έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται μικρότερες δόσεις προκειμένου να καλύπτονται οι θρεπτικές ανάγκες του φυτού σε P και Cu και έμμεσα να μειώνεται η συνολική ποσότητα Cu που εφαρμόζεται στην καλλιέργεια.

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W)

Ολικό Άζωτο (N): ………………………….. 5,0%
Αμμωνιακό Άζωτο (Ν): ………………….. 5,0%
Υδατοδιαλυτός Φώσφορος (P2O5):…..8,0%
Υδατοδιαλυτός Χαλκός (Cu) : ………….4.6%
Χαλκός (Cu) συμπλοκοποιημένος: …..1,8% 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος, με προστασία από το άμεσο ηλιακό φώς, τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΕΜ/ΣΥΣΚ
 ΚΙΒΩΤΙΟ  12x1lt
 ΚΙΒΩΤΙΟ 2x5lt

 

 

 

ετικέτα Activate Cu