Περιγραφή Προϊόντος

Encarline f  –  Encarsia Formosa

 

 

Κωδικός Συσκευασία Άτομα ανά Συσκευασία
0801-12 25 καρτέλες, με 60 πούπες 1.500
0801-15 250 καρτέλες, με 60 πούπες 15.000
0801-23 50 καρτέλες, με 30 πούπες 1.500

 

 

Encarline f.pdf