Περιγραφή Προϊόντος

 – Macrolophus pygmaeus

 

Κωδικός Συσκευασία Άτομα ανά Συσκευασία
0401-01 ειδικό δοχείο 150 ml,ακμαία 250
0401-02 ειδικό δοχείο 150 ml, ακμαία 500
0401-03 φιάλη 150 ml, νύμφες 500

 

Τεχνικό Φυλλάδιο Macroline pdf