Περιγραφή Προϊόντος

Το νέο Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση στην αντιμετώπιση μυκήτων εδάφους. Η φυσική & αξιόπιστη λύση για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγόμενης ποσότητας στην καλλιέργεια της πατάτας. Το προϊόν δρα με 5 διαφορετικούς τρόπους:

 • Μέσω ανταγωνισμού λόγω χώρου
 • Λόγω θρεπτικών στοιχείων
 • Μέσω επαγωγής της SAR (επίκτητη συστηματική ανθεκτικότητα) , μέσω της ISR (επαγόμενη συστηματική ανθεκτικότητα)
 • Επιταχύνει την αύξηση του ριζικού συστήματος
 • Μέσω παραγωγής του ένζυμου Chitinase

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 • Φυσικώς απαντώμενο ωφέλιμο βακτήριο Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134
 • Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Καλλιέργεια σύμφωνα με EC 889/2008
 • Βιο-διεγερτική δράση
 • Μηδενικά Υπολείμματα στην καλλιέργεια
 • Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από τα παθογόνα λόγω του πολλαπλού τρόπου δράσης
 • Πολλαπλά Οφέλη: Προστασία της καλλιέργειας από ασθένειες. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Αύξηση της παραγόμενης ποσότητας.

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκευτεί σε μέρος ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται σταθερό για 2-3 εβδομάδες, σε θερμοκρασία 4°C διατηρείται σταθερό για 3 μήνες, σε θερμοκρασία (-20°C) διατηρείται σταθερό για 12 μήνες.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Φακελάκια των 12,5gr & των 60gr

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

 

ετικέτα Proradix pdf