Το αμπέλι είναι μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες για τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η Anthesis, που δραστηριοποιείται έντονα στη συγκεκριμένη περιοχή, όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων εχθρών και ασθενειών που βλάπτουν την αμπελοκαλλιέργεια.

Όλα ξεκίνησαν το 2014 όταν η Anthesis, σε συνεργασία με την Shin-Etsu Chemical Co. LTD εισήγαγε στην ελληνική αγορά το ISONET L για τον έλεγχο της ευδεμίδας (Lobesia botrana) στα αμπέλια. Το προϊόν βασίζεται στην καινοτόμο μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης, με την οποία επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο καταπολέμησης του εχθρού και ταυτόχρονα, η χρήση χημικών, το επίπεδο ζημιάς και η ανθεκτικότητα μπορούν να μειωθούν.

Στις μέρες μας, το Isonet L TT (το προϊόν στο οποίο έδωσε τη θέση του το Isonet L) έχει γίνει ευρέως αποδεκτό και εφαρμόζεται με επιτυχία στην Αμπελουργία από παραγωγούς, εξαγωγείς και μεγάλους συνεταιρισμούς επιτραπέζιων σταφυλιών καθώς και από τα μεγαλύτερα οινοποιεία της χώρας.

Οι νέες τάσεις στην φυτοπροστασία και η ανάγκη για αποτελεσματική καταπολέμηση των εχθρών, απαιτούν συνδυασμό όλων των διαθέσιμων μεθόδων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Anthesis παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων μαζί με τεχνική εμπειρία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο για την αμπελοκαλλιέργεια εισάγοντας γνωστά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοδιεγέρτες:

Isonet PF – Σύστημα παρεμπόδισης σύζευξης για τον έλεγχο του Ψευδόκοκκου

Vitisan – Μυκητοκτόνο που περιέχει διττανθρακικό κάλιο για τον έλεγχο του Ωιδίου

Julietta – Μικροβιακό μυκητοκτόνο για τον έλεγχο του Βοτρύτη

Curatio – Μυκητοκτόνο που περιέχει Θειασβέστιο για τον έλεγχο του Ωιδίου

Rapax AS – Εντομοκτόνο που περιέχει Βάκιλλο της Θουριγγίας για τον έλεγχο των προνυμφών των λεπιδοπτέρων

Pyganic 1.4 – Εντομοκτόνο με βάση τις Φυσικές Πυρεθρίνες για τον έλεγχο των αφίδων και των τζιτζικακίων

Μoka – εξειδικευμένος Βιοδιεγέρτης με εκχύλισμα Ζυμομύκητα για την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών.

Αυτές οι λύσεις υποστηρίζονται από την τεχνική ομάδα της Anthesis που πραγματοποιεί συχνές επιτόπιες επισκέψεις και αξιολογεί την πρόοδο του ολοκληρωμένου προγράμματος.  Ειδικό βάρος δίνεται στην εκτίμηση της πίεσης σημαντικών εντομολογικών εχθρών όπως ο Ψευδόκοκκος και η Ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτειτε τον παρακάτω οδηγο: