Η Anthesis ΕΠΕ επενδύοντας στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή πρωτοποριακών γεωργικών πρακτικών φυτοπροστασίας, σε συνεργασία με την Shin-Etsu Chemical Co. LTD, από το 2015 διαθέτει στην ελληνική αγορά το προϊόν ISONET L για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας (Lobesia botrana) στο αμπέλι. Το προϊόν βασίζεται στην καινοτόμο Μέθοδο Παρεμπόδισης Σύζευξης, σύμφωνα με την οποία μπορεί να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ελέγχου των εχθρών, ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και  ελαχιστοποίηση του ποσοστού ζημιάς της παραγωγής.

Το Isonet L (Αριθ. άδειας στην αγορά 9071/31.12.2014), έχει ήδη ευρεία αποδοχή και εφαρμοστεί επιτυχώς από παραγωγούς εξαγώγιμου επιτραπέζιου σταφυλιού καθώς και από τις μεγαλύτερες πρότυπες οινοποιητικές μονάδες της Ελλάδας, σε μια έκταση που υπολογίζεται πάνω από 3000 στρ. Το αμπέλι αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες παγκοσμίως, είναι βασική προτεραιότητα για την Shin-Etsu, η οποία εργάζεται εντατικά επάνω στην ανάπτυξη αντίστοιχου προϊόντος για την καταπολέμηση του ψευδόκοκκου. Το προϊόν αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμη σύμμαχο στην προσπάθεια του παραγωγού να καταπολεμήσει τους βασικούς εντομολογικούς εχθρούς του αμπελιού.

Οι νέες τάσεις Φυτοπροστασίας, προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι εχθροί, ορίζουν οτι απαιτείται συνδυασμός όλων των μεθόδων. Στα πλαίσια αυτά, η Anthesis ΕΠΕ, έχει ήδη σχεδιάσει τη χρήση των ωφέλιμων εντόμων για την αντιμετώπιση των βασικών εχθρών του αμπελιού, μιας και τα ωφέλιμα έντομα θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της φυτοπροστασίας και στις υπαίθριες καλλιέργειες.