Η συνολική έκταση των θερμοκηπιακών μονάδων στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 60.500 στρ, εκ των οποίων περίπου τα 27.000 στρ εντοπίζονται στην Κρήτη. Οι κυριότερες καλλιέργειες εντός του θερμοκηπίου είναι η τομάτα, η πιπεριά, το αγγούρι, η μελιτζάνα, το κολοκύθι, κ.α.

Η καλλιέργεια εντός του θερμοκηπίου μας παρέχει τη δυνατότητα για:

  • πρωίμιση ή οψίμιση της παραγόμενης ποσότητας
  • αποφυγή ζημιών τόσο στο φυτικό υλικό όσο και στα προϊόντα, από ακραίες καιρικές συνθήκες (αέρα, βροχή, χαλάζι, χίονι, κτλ)
  • βελτιστοποίηση της ποιότητας και αύξηση της ποσότητας της παραγωγής
  • ρύθμιση των κλιματολογικών συνθηκών εντός του θερμοκηπίου (θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία κ.α) με αποτέλεσμα να αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη ασθενειών, τα προβλήματα από έντομα – εχθρούς, αλλά να επιτυχγάνεται η ορθή ανάπτυξη των φυτών, ο επιθυμητός χρονικός προγραμματισμός της παραγωγής κ.α.

Η καλλιέργεια σε θερμοκηπιακό περιβάλλον μας επιτρέπει να εφαρμοστούν πρωτοποριακά και καινοτόμα συστήματα φυτοπροστασίας. Η εξαπόλυση ωφελίμων εντόμων και η χρήση Φερομονών Παρεμπόδισης Σύζευξης για την αντιμετώπιση εντόμων – εχθρών, η χρήση βομβίνων για την επικονιάση των ανθέων, η τοποθέτηση παγίδων παρακολούθησης και μαζικής παγίδευσης των εντόμων εχθρών, αποτελούν βασικά αναπόστατα κομμάτια των προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών με φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή φυτοπροστατευτικά προϊόντα.