Με τη χρήση αυτής της φερομόνη συνάθροισης, τα ακμαία του θρίπα (αρσενικά – θηλυκά) μετακινούνται στις κορυφές των φυτών αναζητώντας μέρος για να ζευγαρώσουν π.χ. άνθη. Οι μπλε κολλητικές παγίδες τύπου πλάκας ή ρολού δρούν ως εναλλακτικό μέρος ζευγαρώματος και κατά τη διαδικασία αυτή τα ακμαία παγιδεύονται. Σε δοκιμές που έχουν γίνει, έχει παρατηρηθεί οτι η μετακίνηση του θρίπα σε περισσότερο εκτεθειμένα σημεία του φυτού (επάνω μέρος) τον καθιστά ευαίσθητο σε χημική καταπολέμηση.