Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση ενάντια στο Ωίδιο μηλιάς, αμπελιού και κολοκυνθοειδών και στο Φουζικλάδιο μηλιάς και αχλαδιάς. Χρησιμοποιείται στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ) 834/2007 και 889/2008.

 

 

τεχνικό φυλλάδιο pdf