ΝΕΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISONET LR

Categories: Νέα Εταιρείας|

Χορήγηση Οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ISONET LR για την καταπολέμηση του φυλλοδέτη (Adoxophyes orana) σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα. Αριθμ. Διάθεσης στην αγορά 9081 / 05.12.2017         Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση