Οι παγίδες αυτές χρησιμοποιούνται για παγίδευση και παρακολούθηση Λεπιδοπτέρων και ειδικότερα για έντομα με μέγεθος έως 25mm. Οι συγκεκριμένες παγίδες διατίθενται μαζί με ειδικά στηρίγματα και επιπλέον πάτους κολλητικούς

 

Περιγραφή προϊόντος Τεμ/συσκ 
 Delta trap 20
 Κολλητικοί πάτοι 60 ανα πακέτο