Οι παγίδες αυτές χρησιμοποιούνται για παγίδευση και παρακολούθηση Λεπιδοπτέρων και ειδικότερα για έντομα με μέγεθος έως 25mm. Οι συγκεκριμένες παγίδες διατίθενται μαζί με ειδικά στηρίγματα και επιπλέον πάτους κολλητικούς.

Περιγραφή προϊόντος              Τεμ/συσκ 
Delta trap      10
 Κολλώδεις πάτοι       10