Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Anthesis Ltd είναι ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ σημαντικό δίκτυο παροχών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των σωστών εταίρων είναι η ποιότητα των προϊόντων, η συνοχή, η καινοτομία.
Αναφέρουμε μερικούς από τους κύριους εταίρους μας.

ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ-ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΓΙΔΕΣ-ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ

BIOGARD CBC www.biogard.it/index.php/en/
BIOLINE www.biolineagrosciences.com/
ENEMA www.e-nema.de
AGRIFUTUR www.agrifutur.com/
PHEROBANK www.pherobank.com

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

BIOATLANTIS www.bioatlantis.com
AGROTECHNOLOGIA www.agrotecnologia.net
EKOPLON www.ekoplon.pl
GREEN RAVENNA www.greenravenna.it
AGRICHEM www.agrichem.com.au
ANDERMATT www.biocontrol.ch
 CERADIS  www.ceradis.nl
 EVEN AGRO  www.evenagro.com
 ENGAGE  www.engageagro.com
 SCL  www.scl.it/scl-italia

BIOFA                                         www.biofa-profi.de

AGRAUXINE                            www.agrauxine.com