Περιγραφή Προϊόντος

 

APHEline PANT C 7496 431 NoLine  – Aphelinus abdominalis

 

Κωδικός Συσκευασία Άτομα ανά Συσκευασία
0201-01 φιαλίδιο 30 ml, νύμφες και ακμαία 250

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο Aphelinus abdominalis