Περιγραφή

–  Aphidoletes aphidimyza

 

Κωδικός Συσκευασία Άτομα ανά Συσκευασία
0151-01 φιάλη 500 ml, πούπες σε βερμικουλίτη 1.000
0151-05 4 καρτέλες με αποθηκευτικό χώρο, με 250 πούπες 1.000