Περιγραφή Προϊόντος

Το Cupratec είναι υγρό  Λίπασμα (Ε.Κ.) που περιέχει Χαλκό (Cu) διαλυτό στο νερό (w/w) 4,5% με εύρος pH:5-6. H  χρήση του εγγυάται την επαρκή τροφοδοσία των φυτών σε Cu και την άμεση διόρθωση τροφοπενιών του χωρίς να προκαλούνται από την εφαρμογή του προβλήματα φυτοτοξικότητας. Η ειδική του σύνθεση καθιστά ικανή την έντονη ανοδική αλλά και καθοδική διασυστηματική κίνησή του εντός όλων των σημείων του φυτού, είτε εφαρμοστεί διαφυλλικά είτε από το έδαφος.

 

Κυκλοφορεί με βάση τον κανονισμό EU 2003/2003. Επιτρέπεται στη Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς 834/2007 & 889/2008.

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W)

Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό ……….4.5%

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος, με προστασία από το άμεσο ηλιακό φώς, τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ/ΣΥΣΚ 
 ΚΙΒΩΤΙΟ 12x1lt

 

 ετικέτα Cupratec pdf