Περιγραφή

Το Ferrotonic είναι ένα προϊόν που περιέχει Σίδηρο (Fe) σε ειδική μορφή μικροκόκκων διαθέτοντας ειδική τεχνολογία ώστε οι κόκκοι να είναι 100% διαλυτοί στο νερό.  Είναι Λίπασμα Ε.Κ. με βάση το σύμπλοκο EDDHAiron με υψηλή συγκέντρωση ισομερών orthoortho τα οποία προσδίδουν άριστη αφομοιωσιμότητα σε ασβεστούχα και αλκαλικά εδάφη.

Το Ferrotonic είναι σύμπλοκο σιδήρου κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες, για την πρόληψη και τη θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου. Η χρήση του μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, μέσω εδάφους.

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W)

Υδατοδιαλυτός σίδηρος ………………………6%

Σίδηρος σε σύμπλοκο με …………………………EDDHA (o-o)4.8%

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος, με προστασία από το άμεσο ηλιακό φώς, για 1 χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΕΜ/ΣΥΣΚ
 ΚΙΒΩΤΙΟ 4x5kg
 ΚΙΒΩΤΙΟ 1x25kg