Περιγραφή

Άλλη μία οριστική έγκριση της ANTHESIS Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με την Shin-Etsu Chemical Co LTD Ιαπωνίας με έδρα το Τόκυο του προιόντος ISOMATE CM MISTER 1.0 (Αρ.Αδ. 9079/30.03.2017) για τον έλεγχο της καρπόκαψας σε Μηλιά, Αχλαδιά, Καρυδιά και φουντουκιά.

To ISOMATE CM MISTER 1.0 αποτελεί ένα καινοτόμο προϊόν για τον έλεγχο της Καρπόκαψας (cydia pomonella), στις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς της καρυδιάς και της φουντουκιάς. Περιλαμβάνει δοχεία – κάνιστρα ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών, χημικά παρόμοιες με τις φυσικές φερομόνες που παράγονται από τη Cydia pomonella, με στόχο την Παρεμπόδιση Σύζευξη του εντόμου. Για την επιτυχία της μεθόδου πρέπει το ISOMATE CM MISTER 1.0 να τοποθετείται ΠΡΙΝ από την πτήση των εντόμων της διαχειμάζουσας γενιάς, σε εννιαίες εκτάσεις άνω των 15 στρεμμάτων καθώς επίσης να γίνεται συνεχής παρακολούθηση του πληθυσμού του εχθρού, έτσι ώστε αν κριθεί απαραίτητο να επέμβουμε άμεσα όταν οι πληθυσμοί του εντόμου είναι ακόμα χαμηλοί.

 

 

                                          

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISOMATE CM MISTER 1.0

1. Η εφαρμογή του ISOMATE CM MISTER συντελεί στην ελαχιστοποίηση των ψεκασμών με συμβατικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των         χημικών υπολειμμάτων στους καρπούς και την αύξηση της  εμπορικής αξίας των προϊόντων (πλεονέκτημα για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών)

2. Είναι ιδανικό εργαλείο για τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και συμβάλλει στην ορθολογική χρήση φ.π. όπως προβλέπεται και στην Οδηγία 128/2009     ΕΕ, για την Αειφόρο Γεωργία

3. Το προϊόν είναι φιλικό προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον (Low risk)

4. Το προϊόν είναι συμβατό με την ωφέλιμη πανίδα, ενώ τα έντομα εχθροί δεν αναπτύσσουν ανθεκτικότητες

5. Αποτελεί οικονομική λύση, ενώ λόγω της διάρκειας δράσης του (τουλάχιστον 150 ημέρες), η εφαρμογή του πριν την έναρξη της πτήσης των ακμαίων της διαχειμάζουσας γενιάς, καλύπτει επαρκώς όλη την καλλιεργητική περίοδο