Περιγραφή

Η Anthesis ΕΠΕ σταθερά προσηλωμένη στη χρήση καινοτόμων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης διαχείρισης Καλλιεργειών, απέκτησε πρόσφατα οριστική έγκριση για το προϊόν ISONET A (9070/31.12.2014) για τον έλεγχο της Ανάρσιας (Anarsia lineatella) στην καλλιέργεια της ροδακινιάς με τη μέθοδο Παρεμπόδισης Σύζευξης.

Για την επιτυχία της μεθόδου, πρέπει οι ISONET Α διαχυτήρες να τοποθετούνται ΠΡΙΝ από την πτήση των εντόμων της διαχειμάζουσας γενιάς, καθώς επίσης να γίνεται συνεχής παρακολούθηση του πληθυσμού του εχθρού, έτσι ώστε αν κριθεί απαραίτητο να επέμβουμε άμεσα όταν οι πληθυσμοί του εντόμου είναι ακόμα χαμηλοί.

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY ISONET A

1. Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα στους καρπούς

2. Η εφαρμογή του ISONET A συντελεί στην ελαχιστοποίηση των ψεκασμών με τα συμβατικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα, γεγονός που συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων και αύξηση της  εμπορικής αξίας των προϊόντων (πλεονέκτημα για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών)

3. Μηδέν μέρες συγκομιδής

4. Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον

5. Δεν επηρεάζει τα ωφέλιμα έντομα

6. Ιδανικό εργαλείο σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Συμβάλλει στην ορθολογική χρήση φ.π. όπως προβλέπεται και στην Οδηγία 128/2009       ΕΕ, για την Αειφόρο Γεωργία.

7. Οικονομικό, με διάρκειας δράσης τουλάχιστον 150 ημέρες. Μία εφαρμογή πριν την έναρξη πτήσης των ακμαίων της διαχειμάζουσας γενιάς, πλήρη κάλυψη σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

8. Όχι ανάπτυξη ανθεκτικότητας.