Περιγραφή

Άλλη μια οριστική έγκριση για το προϊόν ISONET L TT (9071/31.12.2014) για τον έλεγχο της Ευδεμίδας (Lobesia botrana) στο Αμπέλι με τη μέθοδο Παρεμπόδισης Σύζευξης.

Για την επιτυχία της μεθόδου, πρέπει οι ISONET L TT διαχυτήρες να τοποθετούνται ΠΡΙΝ από την πτήση των εντόμων της διαχειμάζουσας γενιάς, καθώς επίσης να γίνεται συνεχής παρακολούθηση του πληθυσμού του εχθρού, έτσι ώστε αν κριθεί απαραίτητο να επέμβουμε άμεσα όταν οι πληθυσμοί του εντόμου είναι ακόμα χαμηλοί.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY ISONET L TT

 1. Γρήγορη και απλή εφαρμογή (10 στρέμματα / ώρα / άτομο)

 2. Ελαχιστοποίηση χημικών υπολειμμάτων

3. Δεν απαιτείται χρονικό διάστημα πριν τη συγκομιδή

4. Φιλικό προς τον χρήστη (εφαρμοστή), τον καταναλωτή και το περιβάλλον (Low risk

5. Συμβατό με την ωφέλιμη πανίδα

6. Ιδανικό εργαλείο σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM)

7. Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από το έντομο εχθρό

8. Διάρκεια δράσης τουλάχιστον 150 – 180 ημέρες

9. Μία μόνο εφαρμογή κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου