Περιγραφή

Το προϊόν ISONET PF αποτελείται από εξατμιστήρες ελεγχόμενης αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών και στηρίζεται στην καινοτόμο μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης (Mating disruption) , σύμφωνα με την οποία επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας των πληθυσμών και κατ’ επέκταση: τη μείωση του πληθυσμού , την ελαχιστοποίηση της ζημιάς στους καρπούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISONET PF

  • Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα στους καρπούς
  • Η εφαρμογή του ISONET PF συντελεί στην ελαχιστοποίηση των ψεκασμών με τα συμβατικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα, γεγονός που συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων και αύξηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων (πλεονέκτημα για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών)
  • Μηδέν μέρες συγκομιδής
  • Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον
  • Δεν επηρεάζει τα ωφέλιμα έντομα
  • Ιδανικό εργαλείο σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Συμβάλλει στην ορθολογική χρήση ΦΠΠ όπως προβλέπεται και στην Οδηγία 128/2009 ΕΕ, για την Αειφόρο Γεωργία.
  • Οικονομικό, με διάρκειας δράσης τουλάχιστον 120 ημέρες. Μία εφαρμογή πριν την έναρξη πτήσης των ακμαίων της διαχειμάζουσας γενιάς, πλήρη κάλυψη σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.
  • Όχι ανάπτυξη ανθεκτικότητας.