Περιγραφή Προϊόντος

 Oriline         –  Orius laevigatus

 

Κωδικός Συσκευασία Άτομα ανά Συσκευασία
1103-01 φιάλη 500 ml, ακμαία και νύμφες 500
1103-03 φιάλη 500 ml, νύμφες 2.000
1103-06 φιάλη 500 ml, νύμφες 1.000
 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο Oriline pdf