Περιγραφή

Το  Rame zolfo είναι υγρό Λίπασμα (Ε.Κ.) Χαλκού (Cu) και Θείου (S). Τα χαρακτηριστικά της σύνθεσής του επιτρέπουν την αυξημένη δράση του λιπάσματος με χαμηλή δοσολογία. Με τη χρήση του επιτυγχάνεται άμεση διόρθωση των τροφοπενιών που οφείλονται στο S βασικό στοιχείο για τη σύνθεση των πρωτεϊνών, καθώς και στο Cu – βασικό στοιχείο για τη σύνθεση και τη σταθερότητα της χλωροφύλλης. Η συνεργιστική δράση και των δυο στοιχείων βελτιώνει τη φυσιολογική κατάσταση των φυτών.

Mπορεί να αναμιχθεί με προϊόντα που περιέχουν Cu, αλλά δεν συνδυάζεται με προϊόντα που έχουν αλκαλικό pH καθώς και με ορυκτέλαια. Να εφαρμόζεται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας, με προτίμηση τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το προϊόν είναι διαθέσιμο και με βαφή χρώματος μπλε.

Επιτρέπεται στη Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς 834/2007 & 889/2008

 

Εγγυημένη Σύνθεση (W/W)

 

Χαλκός (Cu) ……………………………. 17,0%

Θείο (S) ………………………………….. 27,0%

 

 

Αποθήκευση

Το προϊόν παραμένει σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Αποθηκεύστε το μεταξύ 4οC και 35οC.

 

 

Διαθέσιμες Συσκευασίες

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΕΜ/ΣΥΣΚ
 ΚΙΒΩΤΙΟ 12x1lt
 ΚΙΒΩΤΙΟ 40x250gr