Περιγραφή

Περιέχει το ωφέλιμο Trichogramma achææ

Το Trichogramma achææ είναι ένα ωφέλιμο παρασιτοειδές έντομο (< 1 mm), όπου το θηλυκό εναποθέτει ένα αυγό εντός του αυγού της Tuta absoluta. Η εξαπόλυσή του ξεκινά αμέσως μόλις εντοπιστούν οι πρώτες ωοτοκίες του εντόμου εχθρού. Ο παντεταρισμένος διαχυτήρας περιέχει 2500 Trichogramma, σε μορφή παρασιτισμένων αυγών. Με την χρήση του TRICHOLINE επιτυγχάνεται η καταστροφή του αυγού και η διακοπή της εξέλιξης της γενεάς της T. absoluta, από το πρώτο στάδιο του βιολογικού κύκλου, πριν εμφανιστεί οποιαδήποτε ζημιά.

 

 

Tricholine PANT C 632 431 NEW

 

Κωδικός Συσκευασία Άτομα ανά Συσκευασία
Trichotop TA25 1 πλάκα των 25 διαχυτήρων 62.500
Trichotop TA100 4 πλάκες των 25 διαχυτήρων 250.000