Περιγραφή

Έγκριση 120 ημερών ΑΑΔΑ: 14.738

To Tutavir  αποτελεί το καινοτόμο Εντομοκτόνο της Andermatt που περιέχει τον Εντομο-παθογόνο Ιο Phthorimaea operculella Granulovirus για τον έλεγχο της Tuta absoluta σε Θερμοκηπιακή και Υπαίθρια Τομάτα

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό χώρο αποφεύγοντας θερμοκρασίες πάνω από 5oC. Διατηρείται για 2 χρόνια σε θερμοκρασία μικρότερη των 5oC.

Σε θερμοκρασία μικρότερη των -18oC διατηρείται για απεριόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να υποβαθμιστεί.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 ΚΙΒΩΤΙΟ 20x100cc