Η Bioline διαθέτει στην αγορά την ειδική φερομονική παγίδα Thripline για το Θρίπα της Καλιφόρνια (Frankliniella occidentalis).

Η φερομόνη Thripline είναι χαρακτηριστική περίπτωση φερομόνης συνάθροισης (aggregation). O τρόπος δράσης της βασίζεται στο οτι δίνει σήμα για ζευγάρωμα στο θρίπα (Western Flower Thrips). Τα ακμαία του θρίπα (αρσενικά – θηλυκά) μετακινούνται στις κορυφές των φυτών αναζητώντας μέρος για να ζευγαρώσουν π.χ. άνθη. Οι μπλε κολλητικές παγίδες τύπου πλάκας ή ρολού δρούν ως εναλλακτικό μέρος ζευγαρώματος και κατά τη διαδικασία αυτή τα ακμαία παγιδεύονται.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο ώστε να αυξάνει την ευαισθησία των παγίδων στη διαδικασία παγίδευσης του θρίπα, ειδικά σε περιπτώσεις μικρής προσβολής ή ευπαθών φυτών. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να λάβει επιπλέον μέτρα καταπολέμησης όπως ωφέλιμα ακάρεα, πριν ο πληθυσμός του θρίπα φθάσει σε ψηλά επίπεδα. Σε δοκιμές που έχουν γίνει, έχει παρατηρηθεί οτι η μετακίνηση του θρίπα σε περισσότερο εκτεθειμένα σημεία του φυτού (επάνω μέρος) τον καθιστά ευαίσθητο σε χημική καταπολέμηση.

 

 

Το Thripline  διατίθεται στις εξής δυο μορφές: 

10 κάψουλες σε στεγανό φάκελο μαζί με 1 πακέτο 10 παγίδων μπλέ (διαστάσεις 10cmx25cm)

10 κάψουλες σε στεγανό φάκελο για χρήση με δικές σας παγίδες.