Η Anthesis ΙΚΕ διαθέτει μεγάλη γκάμα παγίδων για την παρακολούθηση πτερωτών εντόμων. Συγκεκριμένα διαθέτει τη σειρά κολλητικών παγίδων Sticky traps που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εξέλιξης των πληθυσμών των εχθρών. Οι άλλοι τύποι παγίδας που η Anthesis διαθέτει στην αγορά είναι οι παγίδες τύπου Κουβά  – Funnel traps, για την παγίδευση ακμαίων λεπιδοπτέρων καθώς και Δίπτερων εντόμων και οι παγίδες τύπου Δέλτα- Delta trap.

 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΑ

ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΑ