Οι δενδρώδεις καλλιέργειες θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, που συμβάλλει δυναμικά στην εθνική οικονομία. Η ποσότητα και η ποιότητα της απόδοσης των δενδρωδών καλλιεργειών εξαρτάται από τη γενετική σύσταση της καλλιεργούμενης ποικιλίας, τις καλλιεργητικές πρακτικές, τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, το μικροκλίμα, την πίεση εχθρών και ασθενειών κ.α.

Με σκοπό πάντα την μεγιστοποίηση της παραγόμενης ποσότητας δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην ποιότητα, η Anthesis προωθεί στην Ελληνική αγορά νέες προσεγγίσεις Φυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας καινοτόμα προϊόντα και μεθόδους. Στοχεύουμε στην εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Παράδειγμα αποτελεί η εισαγωγή της μεθόδου Παρεμπόδισης Σύζευξης (MD) στην ελληνική αγορά από το 2009, αρχικά στην καλλιέργεια των Μηλοειδών. Σταδιακά η χρήση της μεθόδου Παρεμπόδιση Σύζευξης  επεκτάθηκε και στα Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινα & Νεκταρίνια), με αποτέλεσμα η συνολική έκταση εφαρμογής της μεθόδου να ακολουθήσει εκθετική αύξηση.

Οι κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς στην εδραίωση και διάδοση της μεθόδου είναι μεγάλοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών Ροδάκινων και Μήλων από τις περιοχές Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης και Μαγνησίας. Οι κύριοι λόγοι που έχουν καταστήσει τη μέθοδο απαραίτητη είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων χωρίς υπολείμματα και η διαχείριση της ανθεκτικότητας των εχθρών και ασθενειών.

Σήμερα, η Anthesis έχει επενδύσει σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπως βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοδιεγέρτες και ωφέλιμους μακρο-οργανισμούς με εξειδίκευση για την Δενδροκομία όπως:

Antholine – Anthocoris nemoralis για τον έλεγχο της Ψύλλας της αχλαδιάς

Anderline Amblyseius andersoni για τον έλεγχο του Τετρανύχου

Torymus sinensis για τον έλεγχο της Ασιατικής Σφήκας της Καστανίας

Vitisan – Μυκητοκτόνο που περιέχει Διττανθρακικό Κάλιο για τον έλεγχο του Φουζικλαδίου και του Ωιδίου των Μηλοειδών

Curatio – Μυκητοκτόνο που περιέχει Θειασβέστιο για τον έλεγχο του Φουζικλαδίου των Μηλοειδών και της Μονίλιας των Πυρηνοκάρπων.

Ταυτόχρονα, η τεχνική ομάδα της Anthesis πραγματοποιεί επισκέψεις σε οπωρώνες για να εξασφαλίσει την ορθή χρήση των παραπάνω εργαλείων. Τα προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Anthesis καλύπτουν τις ανάγκες Φυτοπροστασίας των βασικών καλλιεργειών όπως: Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Δαμάσκηνα, Μήλα, Αχλάδια και Ακρόδρυα.