Οι δενδροκομικές καλλιέργειες, θεωρούνται ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδος της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, ο οποίος συντελεί  δυναμικά στην εθνική οικονομία. Η επιτυχία της απόδοσης μιας δενδροκομικής καλλιέργειας  εξαρτάται από τη γενετική σύσταση του είδους, τις καλλιεργητικές φροντίδες, το μικροκλίμα, τους εχθρούς και τις ασθένειες αλλά και από άλλους παράγοντες.

Για την βελτιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η Anthesis ΕΠΕ έχει καταφέρει να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων τεχνικών φυτοπροστασίας εχθρών και ασθενειών με τη χρήση καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων, με στόχο την Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών με φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Στα πλαίσια αυτά, η Anthesis ΕΠΕ  από το 2009,  εισήγαγε στην ελληνική αγορά τις Φερομόνες Παρεμπόδισης Σύζευξης, αρχικά στην καλλιέργεια της μηλιάς. Στα χρόνια που ακόλουθησαν διερύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου και στις καλλιέργειες ροδακίνου (συμπύρηνου/επιτραπέζιου) και νεκταρινιού, ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατακόρυφα η συνολική έκταση που καλύπτεται από τη μέθοδο.

Βασικοί πυλώνες και αρωγοί στην εμπέδωση και επέκταση της μεθόδου αποτελούν οι μεγάλοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών επιτραπέζιων & συμπύρηνων ροδακίνων και μήλου από τις περιοχές Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης και Μαγνησίας.  Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν τους ανωτέρω φορείς στη χρήση και διάδοση της μεθόδου είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων χωρίς υπολείμματα, η διαχείριση ανθεκτικότητας των εχθρών και εφαρμογή των αρχών της αειφόρου φυτοπροστασίας. Υπήρξε δε βασική διαπίστωση οτι η μέθοδος μπορούσε επιπλέον να προσδώσει βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην προώθηση των αγροτικών τους προϊόντων στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.

Η Anthesis ΕΠΕ προσηλωμένη στη διάδοση καινοτόμων μεθόδων Φυτοπροστασίας, παρέχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων Παρεμπόδισης Σύζευξης που καλύπτουν βασικές καλλιέργειες όπως: Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Δαμάσκηνα, Μήλα, Αχλάδια, και Καρύδια, έναντι εχθρών λεπιδοπτέρων, καθώς επίσης και ωφέλιμα έντομα και ωφέλιμους νηματωδείς για τον έλεγχο και άλλων σημαντικών εχθρών όπως του τετρανύχου και των ξυλοφάγων εντόμων.