ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Home/ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, βάση τη δραστική ουσία που περιέχουν, χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι Μικροοργανισμοί που έχουν την δυνατότητα να θανατώνουν έντομα εχθρούς ή άλλους μικροοργανισμούς και η δεύτερη τα προϊόντα, οι ουσίες και τα εκχυλίσματα φυσικής προέλευσης (από φυτά ή/και μικροοργανισμούς) με βιοκτόνο δράση. Τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα ανάλογα με το είδος του οργανισμού – στόχου κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: τα Βιολογικά Εντομοκτόνα, τα Βιολογικά Μυκητοκτόνα και τα Βιολογικά Ζιζανιοκτόνα.

Go to Top