Τα άνθη χρειάζονται την επικονίαση, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα και η ποσότητα των καρπών. Στις περισσότερες καλλιέργειες τομάτας, φράουλας αλλά και δενδρωδών καλλιεργειών, για την επικονίαση χρησιμοποιούνται βομβίνοι, λόγω της σημαντικής επίπτωσης που έχουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας  και του βελτιωμένου δεσίματος των καρπών. Οι βομβίνοι χρειάζονται ζαχαρόνερο για τη διατροφή της αποικίας και την απαιτούμενη για πτήσεις ενέργεια.

Επίσης χρειάζονται τη γύρη σαν πηγή πρωτεΐνης για την αναπαραγωγή. Επειδή τα άνθη της τομάτας δεν περιέχουν νέκταρ, απαιτείται πηγή υδατανθράκων προκειμένου να τραφεί η αποικία. Η επιτυχία μιας κυψέλης στο θερμοκήπιο, εξαρτάται από την καλή ανάπτυξη της αποικίας.

Η δυνατότητα των βομβίνων να συλλέξουν και να μεταφέρουν γύρη καθώς επίσης και η ποσότητα γύρης που τα άνθη διαθέτουν, εξαρτάται από τις καλλιεργητικές τεχνικές. Η ποσότητα νερού που δίδεται στα φυτά, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της γύρης, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ταυτόχρονα και η ανάπτυξη της κυψέλης. Υδατικό στρές και υψηλές θερμοκρασίες, επηρεάζουν αρνητικά τη γύρη. Εαν τα φυτά ποτίζονται σε λάθος χρόνο και η θερμοκρασία είναι υψηλή, στο εσωτερικό του άνθους αυξάνεται η υγρασία και η γύρη αποκτά κολλώδη υφή.

Οι βομβίνοι γενικά δεν προτιμούν κολλώδη γύρη. Σε αυτήν την περίπτωση ούτε η προσθήκη επιπλέον κυψέλης, θα βελτιώσει την επικονίαση. Όταν αφήνονται να αναπτυχθούν πολλοί πλάγιοι βλαστοί στη φυτεία, τότε θα υπάρξει χρονική περίοδος με μεγάλη ποσότητα ανοικτών ανθέων. Στην περίπτωση αυτή εάν ο υπάρχων αριθμός κυψελών δεν επαρκεί για καλή γονιμοποίηση, τότε προτείνεται η προσθήκη επιπλέον κυψέλης/ών.

Άνθη με κατεύθυνση προς τα επάνω, με ωχρό κίτρινο χρώμα ή αν ο στήμονας είναι εκτός άνθους, τότε αυτά τα άνθη δεν είναι ελκυστικά στους βομβίνους. Συνήθως τείνουν να επισκέπτονται υγιή άνθη.

Τύποι Κυψελών

Όλες οι κυψέλες διατίθενται με επαρκή ποσότητα ζαχαρόνερου. Όλες οι κυψέλες περιέχουν βομβίνους σε διάφορα στάδια του βιολογικού τους κύκλου.

Κωδ.: P2251H-01    Beeline    TSH  1 βασίλισσα, ± 60 εργάτριες, όχι αρσενικά, όχι νεαρές βασίλισσες,

η τυπική για τομάτα κυψέλη.

Κωδ.: P2251H-02 Beeline   Soft  Fruit  1 βασίλισσα, ± 100 εργάτριες, όχι αρσενικά, όχι νεαρές βασίλισσες,

χρησιμοποιούνται ως κυψέλες εκκίνησης στις τομάτες, μελιτζάνες,

φράουλες,πιπεριές,σποροπαραγωγή  και δενδρώδεις καλλιέργειες.