Η εταιρία Anthesis ΕΠΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά μεγάλη γκάμα φερομονών σε συνεργασία με γνωστούς οίκους του εξωτερικού όπως PHEROBANK,BIOGARD CBC και BIOLINE AGROSCIENCES.

 

ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ

Οι φερομόνες είναι ουσίες τις οποίες εκκρίνουν τα έντομα και διαμέσου αυτού του τρόπου δημιουργείται ένα είδος επικοινωνίας μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους. Αν και ο τρόπος αυτός επικοινωνίας είναι γνωστός από το 17ο αιώνα, μόλις στα μέσα του 20ου κατέστη δυνατή η τεχνητή σύνθεση από τον άνθρωπο τέτοιων ουσιών.

Οι φερομόνες διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες αναλόγως τις λειτουργείες που επιτελούν:

 

Φερομόνες συνάθροισης (Aggregation): είναι ουσίες οι οποίες αυξάνουν την πυκνότητα του αριθμού των εντόμων ενός συγκεκριμένου είδους σε μια περιοχή γύρω από την πηγή της εκπομπής αυτής της ουσίας.
Φερομόνες διασποράς (Dispersal): είναι ουσίες οι οποίες ενεργοποιούν πτήσεις εντόμων προς άλλους προορισμούς καθώς και μηχανισμούς άμυνας των εντόμων.
Φερομόνες φύλλου (Sex): οι ουσίες αυτές μιμούνται τη φυσική σεξουαλική ορμόνη που παράγει το θηλυκό προκειμένου να θέλξει το αρσενικό και να επιτευχθεί ζευγάρωμα.

 

Η περισσότερη ευρέως διαδεδομένη κατηγορία είναι οι φερομόνες φύλλου ή σεξουαλικές φερομόνες που βρίσκουν πρακτική εφαρμογή είτε στην άμεση καταπολέμηση εντόμων (Παρεμπόδισης Σύζευξης) ή στη παρακολούθηση του πληθυσμού των εντόμων (Φερομόνες Παρακολούθησης) που σκοπό έχουν την εφαρμογή της καταλληλότερης στρατηγικής καταπολέμησης των εντόμων.

 

 

ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΤΙΚΑ

Τροφικά προσελκυστικά καλούνται οι οργανικές πτητικές ενώσεις καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις σε υγρή ή στέρεα μορφή οι οποίες προκαλούν μια μορφή έλλειψης σε έντομα διαφορετικών ειδών. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων (των οποίων οι φερομόνες είναι δύσκολο να ανιχνευθούν και να παραχθούν τεχνικά) είτε για την καταπολέμηση εντόμων σε συνδυασμό με ΦΠ προϊόντα.

Τα τροφικά προσελκυστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμό με φερομόνες παρουσιάζοντας θετική συνεργιστική δράση.