ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ

Home/ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ


Τα Συνεργιστικά είναι προϊόντα που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους με διαφορετικούς τρόπους.
Κάποια από τα πλεονεκτήματα τους είναι η αύξηση της διείσδυσης, η καλύτερη προσκόλληση και συγκράτηση της δραστικής ουσίας στην επιφάνεια του φύλλου ή η προστασία από την ακτινοβολία UV. Επιπλέον κάποια συνεργιστικά μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των εχθρών προκαλώντας μεγαλύτερη έκθεση στη δραστική ουσία ενώ άλλα μειώνουν το σχηματισμό αφρού στο βυτίο ή την διασπορά του ψεκαστικού νέφους.