ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

Home/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

Η μέθοδος των συστημάτων Παρεμπόδισης Σύζευξης γνωρίζει παγκοσμίως μεγάλη αποδοχή, σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών – κυρίως δενδροκομικών & αμπέλου, με το σύνολο των εκτάσεων που εφαρμόζεται η μέθοδος να προσεγγίζει το εκπληκτικό νούμερο του 1 εκατομμυρίου εκταρίων.

Γενετήσια σύγχυση ή Παρεμπόδιση σύζευξης (Mating Disruption) ονομάζεται η μέθοδος σύμφωνα με την οποία διαμέσου της χρήσης τεχνητώς παραγόμενων σεξουαλικών φερομονών, δεν επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ θηλυκών και αρσενικών λεπιδοπτέρων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας του πληθυσμού και κατ’ επέκταση τη μείωση του πληθυσμού και την ελαχιστοποίηση της ζημιάς στους καρπούς.

Οι πιο διαδεδομένες χρήσεις στην Ελλάδα της μεθόδου κατά σειρά είναι :

– Ροδάκινο για το έλεγχο καρπόκαψας (Cydia molesta) και Ανάρσιας (Anarsia lineatella)

– Μήλο για τον έλεγχο της καρπόκαψας (Cydia pomonella)

– Αμπέλι για τον έλεγχο της ευδεμίδας (Lobesia botrana)

– Τομάτα Θερμοκηπίου για τον έλεγχο της Τούτα (Tuta absoluta)