Περιγραφή

Το Activate Cu είναι υγρό Λίπασμα Χαλκού (Cu) σε οργανική σύμπλοκη Επταγλουκονική μορφή. Διορθώνει και προλαμβάνει τροφοπενίες Χαλκού με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Χρησιμοποιείται διαφυλλικά αλλά και ριζοποτιστά καθώς έχει διασυστηματική δράση. Η ειδική φόρμουλα του Activate Cu έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να αφομοιωθεί ακόμα σε υψηλά εδαφικά pH. Λόγω της σύμπλοκης μορφής του Cu, επιτυγχάνεται άμεση απορρόφηση, μετακίνηση και διαθεσιμότητά του χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα φυτοτοξικότητας, ενώ προωθεί την παραγωγή φυτοαλεξινών και κατ΄επέκταση ενεργοποιεί τους ενδογενείς μηχανισμούς άμυνας των φυτών. Το Activate Cu συντελεί στην μείωση της συνολικής ποσότητας Cu που συσσωρεύεται στο έδαφος άρα και στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του Χαλκού κυρίως στην οργανική ουσία.

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W)

Υδατοδιαλυτός Χαλκός (Cu) : ………….8%

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος, με προστασία από το άμεσο ηλιακό φώς, τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΕΜ/ΣΥΣΚ
 ΚΙΒΩΤΙΟ  12x1lt
 ΚΙΒΩΤΙΟ 2x5lt