Περιγραφή

Νέα εποχή στο διαφυλλικό Ασβέστιο

 • Είναι το ιδανικό διαφυλλικό Ασβέστιο καθώς παρέχει υψηλής ποιότητας,
  βιο- διαθέσιμο Ασβέστιο πλήρως ασφαλές για τις καλλιέργειες.
 • Είναι απαλλαγμένο από ιόντα όπως νιτρικά ή χλωρίου και άρα εισέρχεται
  στο φύλλο χωρίς να διεγείρει άλλες μεταβολικές οδούς ή να δημιουργεί
  στρες.
 • Έχει πολύ καλή συνδυαστικότητα με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά,
  τους ρυθμιστές ανάπτυξης και τα προϊόντα θρέψης ακόμα και με αυτά που
  περιέχουν φωσφορικά και θειικά.
 • Η μοναδική του σύνθεση συντελεί στην υψηλή απορρόφηση Ασβεστίου
  από το φύλλωμα, για άμεση διόρθωση της τροφοπενίας Ασβεστίου και
  των συμπτωμάτων της για μεγάλο διάστημα.
 • Οι χηλικοί του παράγοντες το καθιστούν διαθέσιμο σε μορφή που μπορεί
  να απορροφηθεί σε μεγάλες ποσότητες.

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 • 10% CaO w/v

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος, με προστασία από το άμεσο ηλιακό φώς, τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΕΜ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 ΚΙΒΩΤΙΟ  12 x 1lt