Περιγραφή

Το Ferrotonic Plus συνδυάζει τη βέλτιστη θρέψη σιδήρου με την άμεση αύξηση της οργανικής ουσίας και γονιμότητας του εδάφους προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την πρόσληψη του Σιδήρου.Το προϊόν εκτός από χηλικοποιημένο σίδηρο σε μορφή EDDHA, περιέχει σε μεγάλο ποσοστό Χουμικά και Φουλβικά οξέα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται βαρύτητα και στην βελτίωση άλλων χαρακτηριστικών που συχνά επιδρούν στη μη πρόσληψη του συγκεκριμένου στοιχείου, χωρίς να εστιάζει στην περιττή αύξηση του ποσοστού Σιδήρου που συχνά χάνεται ή δεσμεύεται στο έδαφος. Η επιτυχία του  Ferrotonic Plus οφείλεται στην ειδική του σύνθεση καθώς περιέχει τον βέλτιστο συνδυασμό ισομερών ortho-ortho- για άριστη αφομοίωση σε ασβεστούχα και αλκαλικά εδάφη και ortho-para- για την ταχύτερη διόρθωση της τροφοπενίας σιδήρου. Τα Χουμικά και Φουλβικά του οξέα έχουν ενσωματωμένες τις τεχνολογίες GS και GD (κόκκοι 100% διαλυτοί και διασπειρόμενοι στο νερό) ταχείας αφομοίωσης, με τις οποίες επιτυγχάνουμε γρήγορη και αποτελεσματική διόρθωση της τροφοπενίας σιδήρου

 

Eγγυημένη σύνθεση (β/β)

 

 Οργανική ουσία 50,5
 Οργανικός άνθρακας (C) 29,3
 Χουμικά οξέα 13,5%
 Φουλβικά οξέα 41,0%
 Ολικό άζωτο (N) 3,04
  Ολικός σίδηρος υδατοδιαλυτός (Fe) 6,0%
 Χηλικός σίδηρος ortho-ortho  (EDDHA) 2,8%
 Χηλικός σίδηρος orto-para (EDDHA) 1.0

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για πέντε χρόνια.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ/ΣΥΣΚ
 ΚΙΒΩΤΙΟ  5Χ5kg