Η καλλιέργεια της φράουλας σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές οικονομικά καλλιέργειες, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται  στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα κυριαρχούν η Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Ολλανδία και η Ελλάδα. Στην χώρα μας, στον νομό της Ηλείας η συνολική έκταση της φράουλας αγγίζει περίπου τα 10.000 στρ, ενώ η καλλιέργεια της εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές, σε μικρότερη κλίμακα, όπως στην  Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία, Β. Ελλάδα και Κρήτη.

Λόγω του μεγάλου καλλιεργητικού της κύκλου και της ευαισθησίας της σε μυκητολογικούς και εντομολογικούς εχθρούς, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς της, εφαρμόζονται πολλοί ψεκασμοί, με απότελεσμα το παραγόμενο προϊόν να είναι επιβαρυμένο με χημικά υπολείμματα, χάνοντας την ανταγωνιστική του αξία.  Οι Δυτικοευρωπαϊκές αγορές έχουν τεράστια δυναμική αλλά είναι και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και απαιτητικές ως προς την ποιότητα των προϊόντων και ως προς την υπολειμματικότητα από φάρμακα. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ζητάνε να μην ανιχνεύονται πάνω από 2-3 δραστικές.

Για το λόγο αυτό, η Anthesis ΕΠΕ έχει επενδύσει στα προγράμματα Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της φράουλας, με έμφαση στη συνδυασμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μεθόδων φυτοπροστασίας: βομβίνοι, φερομόνες παρακολούθησης, ωφέλιμα έντομα, βιολογικά φάρμακα, φυτοπροστατευτικά. Κύριος σκοπός η επίτευξη ελαχιστοποίησης/μηδενισμού των  χημικών υπολειμμάτων και με απώτερο στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγής, σύμφωνα με τα Δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα.