Συγκεκριμένα για την καταπολέμηση του θρίπα και του αλευρώδη σε καλλιέργεια αγγουριού χρησιμοποιήθηκε το ωφέλιμο Montyline (Amblyseius Typhlodromips montdorensis) με υψηλά ποσοστά επιτυχίας που ξεπέρασαν το 90% επί του συνόλου, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που εφαρμόστηκαν: Κρήτη,Φιλιατρά Μεσσηνίας, Πρέβεζα και Βόρεια Ελλάδα. Η συνολική έκταση αγγουριού θερμοκηπίου με χρήση Montyline am για το έτος 2014 άγγιξε τα 300στρ. , παρουσιάζοντας έντονα αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και αγγίζοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης 150% , αντανακλώντας την επιτυχία του εγχειρήματος και εδραιώνοντας τη μέθοδο στη συνείδηση του παραγωγού ως τη μόνη αξιόπιστη λύση.

Παράλληλα επιτυχημένη θεωρείται για το έτος 2014 η χρήση των ωφελίμων αρπακτικών Macroline (Macrolophus pygmaeus) και Nesiline (Nesidiocoris tenuis) σε καλλιέργεια θερμοκηπιακής τομάτας για τον έλεγχο του αλευρώδη και του μικρολεπιδοπτέρου Tuta absoluta. Το ωφέλιμο Macroline χρησιμοποιήθηκε σε θερμοκήπια της Βορείου Ελλάδος και το Nesiline σε μονάδες της Νοτίου Ελλάδος, αμφότερα με πολύ καλή εγκατάσταση που οδήγησαν σε πλήρη έλεγχο και καταστολή των πληθυσμών των ανωτέρω εχθρών.

Ειδικότερα τη φετινή χρονιά, πραγματοποιήθηκαν από την Anthesis Ε.Π.Ε. για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε εκτεταμένη κλίμακα, αποδεικτικά-πειραματικά για τη χρήση του αρπακτικού Nesiline σε τομάτα στην Κρήτη, με πολύ θετικά και υποσχόμενα αποτελέσματα και θετικότατα σχόλια από την πλευρά των παραγωγών. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι η τομάτα σύντομα θα αποτελέσει την επόμενη καλλιέργεια που θα ”προχωρήσει” με ωφέλιμα έντομα στην Κρήτη, μετά το επιτυχημένο παράδειγμα της πιπεριάς, ακολουθώντας παρά πόδας το παράδειγμα της Ισπανίας όπου το ποσοστό της θερμοκηπιακής τομάτας με χρήση ωφελίμων εντόμων αγγίζει το 90%.

Η Anthesis Ε.Π.Ε, σταθερά προσηλωμένη στο σχεδιασμό και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας – στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών Καλλιεργειών – αποδεικνύει στην πράξη ότι η χρήση ωφελίμων εντόμων μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη και οικονομική λύση στην καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών σε συνδυασμό με ήπια χημικά έναντι των συμβατικών μεθόδων, με γνώμονα τη διασφάλιση παραγωγής ανωτέρων ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντων απαλλαγμένα από χημικά υπολείμματα.