Περιγραφή

Το βόριο αποτελεί ένα από τα πλέον απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το φυτό, σημαντικό για πλήθος μεταβολικών διεργασιών του.

Επάρκεια βορίου είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής φάσης των φυτών (άνθιση, γονιμοποίηση, καρπόδεση, αύξηση σπερμάτων και καρπών. Το βόριο επιδρά θετικά στη γονιμοποίηση των ανθέων διότι αυξάνει τον αριθμό και τη ζωτικότητα των γυρεοκόκκων. Σε περίπτωση περιορισμένης διαθεσιμότητας βορίου μειώνεται το μήκος του γυρεοσωλήνα.

Μετά τη γονιμοποίηση, το βόριο επηρεάζει την εμβρυογένεση και ως εκ τούτου έλλειψη βορίου συμβάλει στην κακή ανάπτυξη ή ακόμα και στον εκφυλισμό των εμβρύων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κακοσχηματισμένων καρπών. Έτσι, τροφοπενία βορίου κατά τη διάρκεια των κρίσιμων αναπαραγωγικών σταδίων προκαλεί σημαντική μείωση της παραγωγής

Ένας από τους βασικότερους  ρόλους του βορίου είναι δομικός, ως συστατικό των νεοαναπτυσσόμενων φυτικών ιστών, και έλλειψή του οδηγεί στο σχηματισμό δομικά αλλοιωμένων κυτταρικών τοιχωμάτων.

Το βόριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά των σακχάρων από το ένα σημείο του φυτού στο άλλο εξαιτίας της ικανότητας του να σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα μ’ αυτά, ενώ παράλληλα αυξάνει την αντοχή των καλλιεργούμενων φυτών στις χαμηλές θερμοκρασίες λόγω της θετικής του επίδρασης στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών.

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Βορικό Άλας Νατρίου 21% w/w ,  σε Μορφή Μικρο κόκκων

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος, με προστασία από το άμεσο ηλιακό φως, τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ/ΣΥΣΚ
 ΚΙΒΩΤΙΟ  10x1lt
 ΤΕΜΑΧΙΑ 1x15kg