Το θέμα της παρουσίασης ήταν  το καινοτόμο προϊόν  ISONET L για τον έλεγχο της Ευδεμίδας (Lobesia botranα) και την παρεμπόδιση σύζευξης  σε επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο αμπέλι , το οποίο έρχεται να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους δόθηκε στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού προγραμμάτων φυτοπροστασίας εναντίον της Ευδεμίδας με τη χρήση λιγότερων δραστικών ουσίών. Το αποτέλεσμα αυτής είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής (καρπός ή κρασί) με ελάχιστα υπολείμματα καθώς και η αποφυγή δευτερογενών προβλημάτων.