Την Τρίτη 03 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ομάδας Ψαρής Φοράδας παρουσίαση με θέμα «Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών στην καλλιέργεια του αγγουριού – Montyline – το καινοτόμο ωφέλιμο έντομο για την καταπολέμηση του θρίπα».

 

Ο κύριος Γκρίντζος Παναγιώτης – Technical Marketing Manager / Τεχνικός Σύμβουλος ICM της εταιρείας Anthesis σε συνεργασία με τον κύριο Κάβουρα Σπύρο- Key Account Manager της Bioline AgroSciences παρουσίασαν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των εχθρών στην καλλιέργεια αγγουριού με τη χρήση ωφελίμων εντόμων.

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι παραγωγοί της Ομαδάς Ψαρής Φοράδας ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα του ωφελίμου Α.Montdorensis καθώς επίσης για τις πρακτικές και τις κατάλληλες μεθόδους που μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε ολοκληρωμένα προγράμματα αντιμετώπισης των εχθρών του αγγουριού , με τα οποία επιτυγχάνεται η μείωση των υπολειμμάτων στην καλλιέργεια, η διαχείριση της ανθεκτικότητας των εχθρών και η αύξηση της ποιότητας και της παραγώμενης ποσότητας.