Περιγραφή Προϊόντος

Νέα οριστική έγκριση για το προϊόν ISONET LR για την καταπολέμηση του Φυλλοδέτη (Adoxophyes orana) σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα. Αριθμ.Διαθ. 9081 – 05/12/2017.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISONET LR

1. Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα στους καρπούς, διότι δεν έρχεται σε επαφή με αυτούς, αλλά ούτε και στα φύλλα

2. Η εφαρμογή του Isonet LR συντελεί στην ελαχιστοποίηση των ψεκασμών με τα συμβατικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα, γεγονός που συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των συνολικών υπολειμμάτων και αύξηση της  εμπορικής αξίας τόσο των μηλοειδών όσο και των πυρηνόκαρπων. 

3. Δεν απαιτείται περίοδος ασφαλείας μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής, προστατεύοντας έτσι την παραγωγή μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής

4. Το προϊόν είναι φιλικό προς τον χρήστη (εφαρμοστή), τον καταναλωτή και το περιβάλλον

5. Η χρήση προϊόντων φερομόνης είναι συμβατή με την ωφέλιμη πανίδα και δεν δημιουργεί ανθεκτικότητα στους εχθρούς στόχους.

6. Είναι ιδανικό εργαλείο στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και συμβάλλει στην ορθολογική χρήση φ.π. όπως προβλέπεται και στην Οδηγία 128/2009 ΕΕ, για την Αειφόρο Γεωργία.

7. Είναι οικονομικό και λόγω της διάρκειας δράσης του (τουλάχιστον 150 ημέρες), μία εφαρμογή πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, καλύπτει επαρκώς όλη την καλλιεργητική περίοδο.